บริษัท เอส. แอล. เอสเตท จำกัด

Modern. Innovative. Captivating.

บริษัท เอส. แอล. เอสเตท จำกัด

บริษัท เอส. แอล. เอสเตท จำกัด เป็นผู้นำ และริเริ่มการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยดีไซด์ที่ทันสมัยประกอบกับการสร้างชุมชนน่าอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์โครงการสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนด
วิสัยทัศน์, พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท

เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน โดยมุ่งไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายเดียวกัน

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีไลฟสไตล์ทันสมัย ชีวิตที่ดี ใกล้ตัวเมือง

พัฒนาที่อยู่อาศัยในการสรรหานวัตกรรมใหม่เพื่อความสะดวกสบายในที่อยู่อาศัย

สร้างและพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเลือกใช้วัสดุ และดีไซด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน และสังคม

เรื่องราวของ SL Estate

ส.ค. 2003 SL estate History
2003 SL estate History
2004 SL estate History
2005 SL estate History
2010 SL estate History
Present SL estate History

ส่งข้อความถึงเรา

หากต้องการติดต่อเรา ท่านสามารถส่งข้อความถึงเราได้

เรามีเป้าหมายการออกแบบและสร้างบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยดีไซด์ที่ทันสมัยประกอบกับการสร้างชุมชนน่าอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์โครงการสีเขียว Eco-Living เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คุณสุรินท์ องค์วาสิฏฐ์

Managing Director - บริษัท เอส. แอล. เอสเตท จำกัด
"เรามีเป้าหมายการออกแบบและสร้างบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยดีไซด์ที่ทันสมัยประกอบกับการสร้างชุมชนน่าอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์โครงการสีเขียว Eco-Living เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"
คุณสุรินท์ องค์วาสิฏฐ์
Managing Director